Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2015

isildur
To dziwne. Z jednej strony mój rozum podpowiada mi, że się kiedyś skończy i każde z nas znajdzie sobie kogoś innego. Jednak potem do głosu przychodzi serce, a może rodzaj jakiegoś przeczucia? Sama już nie wiem. Mam jakąś wewnętrzną pewność, że jest nam pisane coś dobrego razem. Nie wiem, czy to będzie związek na kilka miesięcy, lat, a może też ślub i dzieci. Jednak jest nam pisane coś więcej. Nie bez powodu spotkaliśmy się ponad 1,5 roku temu, żebyśmy tak po prostu zniknęli ze swojego życia. Nie bez powodu ciągle się mijamy. Nie bez powodu też znowu zaczęliśmy się spotykać. To wszystko nie może być tak po prostu!
— 22.05.2015r.
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
0547 9662 500
4259 7ec8
Reposted frombwana bwana viabepositive bepositive
isildur
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaGentlemans Gentlemans
isildur
isildur
9067 324f 500
Charlie Hunnam Men's Health, December 2014, PhotoShoot
isildur
isildur
Świadom tego że nie ma bez kolców róży, ale coś musi wyjść w końcu jak słońce po burzy.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

May 21 2015

isildur
Rzeczywistość to suka.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendlessmemories endlessmemories
isildur
Cieszę się, że Cię mam..
— P.
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
isildur
Byłam zakochana w tym jak mocno mnie kochałeś.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaendlessmemories endlessmemories
isildur
Do cholery, chłopie! Nie zakochuj się w kobiecie tylko dlatego, że ma ładny tyłek lub niezłą tròjkę do oddychania. Nie zakochuj się tylko dlatego, że ma piękne kształty. Zakochaj sie raczej w zapachu jej skóry, w emocjach, które daje ci jej uśmiech. Zakochaj się raczej w jej uściskach i pieszczotach. Zakochaj sie w jej niedoskonałościach, spraw aby były unikatowe i niepowtarzalne. Uchwyć jej prawdziwą istotę, upij się nią. Nie zwracaj uwagi na zasady, zagłęb się w jej duszę i osiągnij centrum jej serca. Zakochaj się w tym, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą będziesz mógł znaleźć zawsze.
— Bob Marley
isildur
Odsłaniasz przede mną nowe światy; piękne są i straszne zarazem jak marzenia obłąkańca.
— Stefan Grabiński, "Salamandra"
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viacytaty cytaty
isildur
2003 4762
Reposted fromeazyi eazyi viacytaty cytaty
isildur
Do cholery, chłopie! Nie zakochuj się w kobiecie tylko dlatego, że ma ładny tyłek lub niezłą tròjkę do oddychania. Nie zakochuj się tylko dlatego, że ma piękne kształty. Zakochaj sie raczej w zapachu jej skóry, w emocjach, które daje ci jej uśmiech. Zakochaj się raczej w jej uściskach i pieszczotach. Zakochaj sie w jej niedoskonałościach, spraw aby były unikatowe i niepowtarzalne. Uchwyć jej prawdziwą istotę, upij się nią. Nie zwracaj uwagi na zasady, zagłęb się w jej duszę i osiągnij centrum jej serca. Zakochaj się w tym, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą będziesz mógł znaleźć zawsze.
— Bob Marley
isildur
Gdy spojrzenia nasze spotkały się, czułem, że blednę. Zdjęło mnie dziwne uczucie lęku. Wiedziałem, że stoję naprzeciw człowieka, którego sama osobowość jest tak fascynująca, że jeśli się jej poddam, wchłonie całą moją istotę, całą moją duszę, całą moją sztukę. 
— Oscar Wilde "Portret Doriana Graya"
isildur
Wszystko ma znaczenie.
— "The Wolverine"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
isildur
Gdybyś nie miał otwartych oczu nie rozpoznał byś różnicy między jawą, a snem.
— ...
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty

May 15 2015

0122 6e5e 500
1578 ee3f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl